Seleccionar página

Enquesta del Partit Popular

Enquesta del Partit Popular

                                Interessant enquesta ens lliura el PP de Quatretonda on es demana l´opinió a la ciutadania sobre les diferents qüestions al voltant de poble. Creguem que és una iniciativa capdavantera,  original i pràctica , on per primera vegada,  els veïns poden manifestar «on line»  les seues opinions, suggerències, queixes o aspiracions i fer-les arribar a aquells que algun dia poden arribar a governar el poble. Les qüestions estan prou bé plantejades i donen opció a què els veïns manifesten lliurement el que volen per al poble. Tant de bo servisca per almenys fer arribar de primera mà les inquietuts i preocupacions de la gent !

***

La comunicació diu així :

                                          «Desde el PP local hemos preparado una encuesta encaminada a la elaboración del próximo programa electoral. Es anónima. Me encantaría que le echases un vistazo y, si lo crees conveniente, le dieses la máxima difusión. Muchas gracias y enhorabuena por tu revista. El código para que la ponga en tu página es el siguiente:»

Fent clik damunt de l´enllaç  següent accediràs a l´enquesta:

http://app.fluidsurveys.com/surveys/quatretonda/quatretonda/

 453 Visites totals,  2 Visites avuí

Sobre el Autor

Pepe

El professor jubilat Pepe Romero-Nieva comparteix la seua filosofia i la seua poesia des d' aquestes pàgines. Escriu, pensa i opina del món que li ha tocat viure i interpreta els fets els quals observa des de perspectives crítiques-constructives.

94 Comentarios

 1. Marieta

  Señor director de QD magradaria que hem contestara una duda que tinc : Si ixes encuestes li les envien de un atre partit ¿ tamé les publicará? Yo casi,casi que diria que sí, pero voldria sabero sert.

 2. Pepe

  Marieta, QD des de la seua fundació està per a servir al poble. Per tant, sempre que les publicacions respecten els principis de la revista ( els pots trobar a la capçalera, on diu «QUANT A») es publicarà TOT allò que ens envien, com fins ara s´ha fet i es continuarà fent.

  pepe romero-nieva

 3. joan

  en castellano… como no!!

 4. Pepe

  No del tot, Joan, no del tot…si et fixes, l´enquesta està tota en valencià. o no ?

 5. Maripili

  Si però cadascú sols veu el que li convé veure……que passa que allò de la llibertat d´ expresió, tú ho elimines dels drets fonamentals?? i si vols contestam en anglès, tot i que no t´entedré….hem feu molta gràcia aquells que pregoneu tant la «vostra» llengua i s´ oposeu tant als castellanismes i al castellà .Que pasa amb tots els anglicismes que utilitzem diariament en la nostra llengua?? Això està ben vist? es supon que les paraules extranjeres enriquixen una llengua?No ho entenc……..

 6. joan

  Ja se que no del tot. He vist que l’enquesta està en valencià, i ben que m’alegre.
  Enju, simplement, el és certament paradòxic i il·lògic és que un partit pretenga erigir-se en paladí de valenciania (front a totes eixes invasions que diuen que ens volen robar la llengua, la paella, el micalet… i tot simbol de valencianitat..), i noobstant, els seus màxims representants a un pble, i també a un govern, parlen en castellà com a llengua normal. I no solament això, sinò que és la llengua que escollixen per als comunicats com aquest, o en discrusos per a actes del poble, com en la presa de possessió de l’alcaldía.
  Em sembla que no predicar amb l’exemple és un simptoma de poca responsabilitat i compromis amb allò que està «defensant-se».

  Maripili. Jo no negue el dret de res a ningú. Cadascú s’expresse amb la llengua que li vinga en gana. El que no es pot fer, després, és pretendre’s el màxim defensor del valencià.
  Ni tampoc he parlat de castellanismes ni anglicismes, pero ja que ho menciones…
  Està clar que la llengua escrita respon a una normativa estandard, la qual s’ha d’acomplir perquè de no ser així arribaria el moment que ni ens entendriem. Però en la llengua parlada hi influeixen molts elements externs com la geografia, els barbarismes, etc, i això no ho pot evitar ningú perquè és un tret intrínsec a totes les llengües. Aixi que no poses en boca meua coses que jo no he dit.

 7. Nieves Vidal

  Jo em considere defensora de la «nostra» llengua, principalment perquè tristament veig com cada vegada més gent, sobretot gent jove, opta per utilitzar el castellà per comunicar-se, deixant el valencià com una llengua «de poble», desfassada i, vulgar. No cal anar massa lluny per adonar-se’n de que això és una realitat ja que, per exemple, en Benigànim, ja es veuen molts casos de joves que parlen el castellà perquè queda més «chic» o, simplement, perquè dóna més nivell (cosa que em sembla d’allò més absurda).
  No crec que els que defensem la nostra llengua estem oposant-nos al castellà o als castellanismes, simplement (i és la meua humil opinió) ens fa mal veure com hi ha gent que està deixant que la nostra llengua vaja morint poc a poc i que, la gent que realment té poder perquè això no ocòrrega o, almenys, per intentar evitar-ho, lluny de fer res al respecte, tinga la poca decència de accelerar el procés, com ha sigut el cas de reduir el pressupost per al doblatge en valencià o gastar-se el sou dels valencians en programacions propagandístiques, informatius manipulats i tota sèrie de programes fets en castellà i pel castellà.
  Els anglicismes es donen perquè la llengua canvia, bé siga per a bé o per a mal, però això és un fet indiscutible (pregunta-li a qualsevol filòleg). Estem en contacte amb comunitats lingüístiques de ben variades i això no ho pot canviar ningú. Però no té res a veure el fet de que «entren» castellanismes, anglicismes o d’altres -ismes amb la vergonya que em suposa haver d’escoltar gent parlar el castellà amb el pretext que el valencià és una llengua inferior o de baixa qualitat. Per ahi no passe. Com bé diu Joan, cadascú que s’expresse com li vinga en gana, però em sembla d’allò més paradoxal sentir «me siento orgullosa de ser valenciana/o» i que es queden més amples que llargs.

 8. Guillermo

  En sentirvos dir que niha chics que en Benigani tenen vergoña de parlar en valenciá mentren unes ganes de plorar que no vullgues tu saber. Uno de vosatros el atre dia va ascriure no se que de les Germanies i segons man dit els meus fills aisó vol dir que ya fa añs que el asunt ve de llarg, magradà lo que dia de que tenim una enfermetat els valencians y escomense a creure que no eren exageracions de eixe home. Yo y els meus nets parlarem en valenciá aisó faltaria. Una neta meua té la carrera de filologia inglesa pero parla un valenciá que dona gust sentirla, que adeprenguen ixos jovens renegats.

 9. Guillermo

  Ademés a bona hora averen consentit els catalans que la fallera machor de Valencia no sabera dir ni pruna en valenciá, es que mentra una rabia que no puc aguantaro desgraciadament asó augmenta cada dia y ya vorem aon va a parar.

 10. Marieta

  ¿Y si dixareu ya la polémica de la llengua? Cada u que parle com vullga, quan vullga i a on vullga. Yo vullc a la meua llengua, pero no mos angañem, es una llengua minoritaria y si vullguem aubrirmos a atres mons, hem de anseñarmos atres llengues. El llatí, que era una llengua que la parlaba mig mon (de aquell entonces ) va desapareixer y no es va morir ningú per aisó. Y a Guillermo vullc dirli que hem pareix que sap mes valenciá de lo que diu, perque li se han ascapat unes quantes parauletes que man dit els meus fill que son valenciá de «escola». ¿No será algun de ixos que parla de amagat? mastraña molt que un guelo sapaia tant de ordenadors, ya que si te una neta que es llicencia en filologia inglesa,deu tindre per lo menos 70 o 75 añs y mira que yo que no hem considere jove, pero tampoc vella, hem costa Deu y ajuda para poder escriure así. ( Els meus fills man de dir 30.000 voltes com es fan algunes coses ) Ya está be Señor Director de QD. que asó anava molt be, y em pareis que estan fenmos molta propaganda de amagat. Y que conste que yo vullc la meua llengua, pero no magra que la utilisen politicament.

 11. Guillermo

  Lo que esta contant no ma agradat gens. Soc un jubilat que vag recibir un curs de ordenadors dels que fan en el hogar y desde entonses sa convertit en un entreteniment millor que la televisio. A mi tamé majuden els meus nets y vullch dirli que de escola solament lo que mos donaven entonses antes de posarte a treballar als 14 añs. Es normal que yo parle be en valenciá perque en el poble tenia uns bons mestres en mon pare en ma mare en ma uelo y en el veinat sanser y no he sentit dir mai a ningu dells aisó de amagat, em pareis masa modern. Per favor en lo que ma costat decidirme a escriure no eu estropee digenli al director que vaga en cuidao perque ademes yo la politica me la pase per bais cama. Esta ara diguenme la meua neta que no pose ninguna coma y li acabe de contestar que me si dona igual en tal que santenga lo que dic. Per si li servis de explicació parle el frances perque vag viure uns añs en Fransia pero no se escriurelo i no matreviria mai a fero. En la meua llengua si perque estic molt orgullos de ella.

 12. joan

  Guillermo, no deixes d’escriure perquè aci tots poden donar la seua opinió. El senyor director no ha d’anar espai amb res perquè no hi ha res amb que anar espai. Cadascú estem exposant arguments, i en un joc democràtic, el que val és rebatre’ls (o intentar-ho, almenys). Així que ànim Guillermo, no deixes d’escriure.

 13. Un Quatretondi

  Esta enquesta és una cortina de fum per a tapar la nefasta gestió dels 11 concejals de l´ajuntament de Quatretonda de l´actual legislatura, i vos recorde que en l´actual legislatura ha sigut la que mes diners han entrat a l´anjuntament (Pla ZP, Pla confiança, actualització del catastre,ibi, etc…) i en la que menys coses de profit i d´interes general s´han fet.(Nomes han fet que «Empastrades», «Xapuces» i malgastar diners)

 14. Nieves Vidal

  No sóc militant de cap partit polític malgrat que, com a tot el món li pot ocórrer, em decline per unes ideologies més que per altres.. Trobe que ací a Quatretonda o, a qualsevol poble de menys de 10.000 habitants, la ideologia del partit que governa és el que menys ens hauria d’importar, tot i que és la base de la política, ací el que importa al ciutadà és la gestió dels nostres diners i les millores que es porten a terme al poble; i, quan em pare a pensar en què s’està fent a Quatretonda, no aconsegueix veure eixes «empastrades», «xapuces» i demés que tu, «un Quatretondí», dius. Series tan amable d’exposar-les perquè tots i cadascun de nosaltres ens n’assabentarem? Jo, el que veig és que Quatretonda ha fet un gran avanç pel que fa a la cultura: s’imparteixen cursos de tot tipus que, per un molt mòdic preu, estan a l’abast de qualsevol habitant, tenim una setmana cultural que res té a vore amb les de fa uns quants anys, que consistia a veure pel.lícules al saló d’actes de l’ajuntament i un parell de xerrades a les que assistien un escàs grup de gent. N’estic ben farta de sentir la gent queixar-se de coses que «no s’han fet» i de veure com eixa mateixa gent tanca els ulls per no veure les que «sí s’han fet» i estan donant bons resultats. També n’estic farta de sentir «en este poble no n’hi ha res» i, quan es brinden oportunitats de participar en activitats noves, es queden en casa «queixant-se» i no les aprofiten. Així que, una vegada més, el convide a exposar eixes «coses» de les que parla, Quatretondí.

 15. Marieta

  Yo voldria que li preguntares a consevol persona que no tinga carnet de coche y que es posa mal a les 3 de la vesprá y sen te que anar a Lluxent, para que li servisen tans cursets y tanta cultura, que esta molt be lo de la cultura, pero darrere de les coses esencials. El uelo o uela que voldria portar als netets un rato al parque y éste estaba hasta lo mes amunt de les faroles de m-rda,¿para que li servis tanta cultura? Menos mal que va entrar David y va decidir netejarlo.El meu home, que te un bancalet pel camí de San Martí y venia totes les dies malumorat, disme, ¿para que li servisen tans cursets, si el cami no estaba arreglat? ara per lo menos es pot transitar per allí. Ixa semana cultural tan «especial» que lo unic que ha fet ha sigut, desgraciar les festes, perque els dines de festes es gasten en ixa semana, que per cert, no fa falta que fasen programa, perque tots els añs es igual. Ixe espai jove que es la font vella, abandonat, «llonja» de sustancies no legals. Ixe centro de dia para que qui heu necesite dixe als seus majors mentres treballa (si po treballar)…Si que san fet coses, si, no heu podem negar, pero ¿Son les coses que necesitem? Crec que no.

 16. joan

  Jo volia dir-li a maria, que a part d’això que diu: s’ha fet una bibliotèca nova, i s’ha creat la plaça de bibliotecària ( que feia falta). S’ha fet l’escola infantil nova (guarderia) (que tambe feia falta). Diu que el cami no estava arreglat, doncs ara ja està, aleshores és una cosa que s’ha fet (i feia falta). S’han creat dues places més de policia municipal (que també feien falta). Lo de desgraciar les festes, s’han desgraciat elles a soles, i te la seua lògica. La majoria dels actes que es fan a la setmana cultural, abans no es feien a les festes. Unes festes patronals, on l’unic acte per a joves és la cavalcada, i tota la resta és o per als festers, o processions. I és mentida que els diners de les festes es gasten en eixa setmana, això no se d’on s’ho ha tret. També volia dir-li, que el tema del metge no depén del poble. Però clar, és molt fàcil opinar sense saber…

 17. Marieta

  La escola nova encara no esta en funcionament, quant funcione ya el dire com va. La biblioteca, fantastic. Els policies es com aquell que li fan falta 8 aspirines y lin donen una, perque a voltes no ni ha ninguno de guardia. La bibliotecaria, estupendo para ella sobre tot ara que ni ha crisis y que tots tindrem que pagarla. El cami la fet David y esta molt be y el mege no dependra del poble, pero algo savera pogut fer si els dirigents seu haveren proposat, al igual que a la Pobla no li tocava institut y alli el tenen para fer la ESO. No toque de oida quant dic que els dines de festes es repartixen entre festes y semana cultural, perque si no ni haguera semana cultural, algo mes li tocaria a festes patronals y no es burlarien de la gent com han fet enguañ. Podrien fero tot per les mateixes feches. Y a lo millor el que opina sense saber eres tu. Yo opine lo que em dona la gana y si ni ha coses que hem pareixen mal heu dire, y a tu aixó el senta mal.

 18. Nieves Vidal

  Molt bé, la cultura no fa falta, ho ha deixat ben clar, senyora Maria. Però no hem d’oblidar que eixos cursets que, per vosté, son tan innecesaris, han donat feina a gent del poble que, després d’haver-se tret una carrera, un ofici o simplement no haver tingut mai feina o haver-se quedat sense ella, han vist que els seus esforços no han sigut de bades i li han oferit l’oportunitat de treballar i, el més important, al poble. Vosté ha estat ennumerant les coses que no s’han fet però que, han acabat fent-se, per tant no és vàlid el comentari per a la pregunta que jo deixava abans. Com ja he llegit en un dels seus comentaris, València no es va fer en un dia, i Quatretonda tampoc es pot fer en un dia. Si la cultura no serveix per a res, què ens queda? Està clar que per a vosté no és una prioritat però per a mi sí, i crec que per als joves que estan llaurant-se un futur també. Això del metge, com diu Joan, no té res a veure amb l’ajuntament, si bé es cosa de Sanitat i ve de «dalt». Lamenta haver de pagar-li a la bibliotecària? Doncs eliminem-la! Eliminem els cursets, la setmana cultural que no serveix per a res (ho demostren el miler de persones que va cada any a exposicions, mercat medieval i demés), ja posats també podríem eliminar les escoles i tot tipus d’activitats culturals que es fan al poble. Per què? No serveixen per a res, no? No són essencials.
  A Benigànim ja hi ha centre de dia i, passa un autobús a recollir a la gent d’aci i d’altres pobles i, per cert, d’ací va ben poqueta gent, pel que no li veig sentit fer un centre de dia aci ja que no aniria pràcticament ningú.
  Pel que fa a la Font Vella té tota la raó del món, està en un estat prou lamentable i trobe que s’hauria de fer alguna cosa. Jo intente ser objectiva però, per exemple, respecte a les festes, no se m’ocorre com millorar-les amb diners; no importa que les orquestres siguen bones o dolentes, la gent és gent de costums i, com que coincideixen amb festes d’altres pobles, desgraciadament ací no venen a ballar. La resta del dia són actes religiosos i és per als festers i la gent del poble així que, encara que s’invertiren més diners, no tindria massa sentit. Seguint amb les festes, el que sí em paréix un poc trist és que, l’acte dels «variatets» ha passat a ser un gran oblidat i hem de recordar que a la gent major és el que més els agrada de les festes i, encara que els joves no els disfrutem, crec que és un esdeveniment que s’hauria de recuperar.
  Ens agrade o no, les nostres FESTES en majúscules són les festes de bous, que acullen un gran nombre de gent dels voltants tan pel dia com per la nit mentre que les festes patronals són, com sempre ho han sigut per a la gent del poble. I la setmana cultural no és criticable, és possible gràcies a la gent del poble que hi col.labora; jo he treballat en una ocasió amb la construcció de la setmana cultural i el que més es valora són les propostes innovadores però si no hi arriben, no es pot fer més. Així que anime des d’ací a tot el que vulga aportar alguna cosa a la setmana cultural d’aquest any que no dubte en comunicar-ho al lloc pertinent.

 19. joan

  Només vaig a respondre-li per allò de que «qui calla, otorga». No se com, voste que sap tant, pretendrà que una biblioteca funcione sense bibliotecaria. Però be, supose que m’ho explicarà. Pel que fa al que diu vosté: «el camí l’ha fet David», i jo molt que me’n alegre. Però David forma part de l’actual equip de govern, que és del qual estem parlant, o no? Per tant no entenc a que es refereix am això que diu. Ja que te tant d’interés en millorar les festes, podria proposar alguna activitat per fer en elles. Ja que com li he dit, son unes festes religioses, i poc més. Per als festers i la gent que va a les processons. A la que pareix no sentar-li molt be les meues respostes son a voste. I com ja li he recordat per enèsima vegada, aci podem opinar tots, i ni jo ni ningú ens podem oposar a això.

 20. Marieta

  Estas molt engañá. Yo no dic que la cultura no valga para res pero ya te dit que darrere de coses mes nesesaries. ¿Has fet una encuesta para vorer quants majors voldrien anar a un centre de dia? perque no es lo mateis anar a Benigani que tindreu al poble, perque la residencia si que esta plena. Ah y ya dia yo que alguns dies de agost quant isc de casa no puc casi caminar per els carrers de tans milers de persones, y ya se perque es, es per la semana cultural. La bibliotecaria no lamente pagarla pero a lo millor pagaria mes a gust un atre policia. Y els cursets, si han ampleat a gent del poble, pues fantastic, a vorer si als meus fills tame els toca alguna volta. Bo podria continuar, pero no tinc ganes de mes polemica, com molt be dia una xica: mes cultura y menos agricultura. Asi tanque este tema.

 21. Marieta

  David es del actual govern y yo estic molt contenta en lo que ell ha fet y menos mal que ha entrat encara que soles 2 añs. La bibliotecaria es para que funcione la biblioteca, pero¿ es precis que estiga auberta tot el dia ? ¿ o la bibliotecaria fa atres funcions? perque si li paguem ( que no heu se) jorna completa, algo mes fara, dic yo.Y yo no se tant com tu dius pero se vorer coses y pensar sobre elles y si no magraen heu dic. No soc yo la que cobre sino la que pague per festes y ningu mos ha demanat pareixer , a lo millor si mos eu pregunten contestarem. Res mes tinc que dir. Tema tancat y encara que callare, no otorgaré si no magra.

 22. Nieves Vidal

  Marieta, no t’agafes els meus comentaris com allò que no són. No vull ni fer polèmica ni posar-me amb allò que dius, de veritat. La teua opinió, al igual que la meua, és una més de tantes que tenim la gent del poble i és cert que mai plou al gust de tots. Si tots tinguerem les mateixes prioritats seria molt avorrit. Jo he vist de ben a prop el treball que fa Encarna i t’assegure que deuria cobrar més del que cobra (que no tinc ni idea de quant és) perquè és una persona dedicada a la seua feina, inclús fora del seu horari laboral. I quan s’apropa la setmana cultural i les festes va més ofegada que el món de la barbaritat de feina que li encomanen. D’altres persones no puc parlar perquè no ho faria amb coneixement de causa però Encarna es mereix el lloc que té al poble, de veritat. Salutacions i llarga vida al ramader (i no ho dic irònicament, que en este món fa falta de tot)

 23. Marieta

  Y als agricultors tamé. Llarga vida. Y alguna ajudeta quant la cosa no ve recta.

 24. Anonimo

  Anonima, no seràs tu Encarna per casualitat?

 25. Nieves Vidal

  Anonimo: No, no sóc Encarna. Per això parle d’ella amb la tercera persona.

 26. uno més

  Bueno,bueno per lo vist l’enquesta eixa del PP alçat algo de polseguera pot ser això es el que volien i dic » pot ser». Però jo vullc comentar un coseta tan sols, si tan preocupats estàn pels veïns i veïnes del nostre poble, perquè no es posen d’acord els 11 concejals en temes importants per al poble? no dic que façen la seua tasca d’oposició que de segur la fan i tant que la fan tan sols hi ha que recordar els butlletins informatius que de vegades ens deixen per les cases, no hi ha res que els parega be.
  Si tant important es per a ells que comencen per pensar que a la fi per compte de clavarse en la biliotecaria com pareix que ha segut l’únic que importa a algunes persones, que pensen que l’equip de govern actual a Quatretonda també cobren uns diners per fer plens i altres coses, » uns diners que pagem tots» i sin embargo pot ser sigen els més mal gastats que fa l’ajuntament, perquè per a que si no es posen mai en res d’acord?.
  Altres coses s’hagueren pogut fer al poble si en veritat tots els polítics estigueren per fer un poble millor,no dic que aguns si que ho facen però d’altres…….
  Per tant,menys enquestes i més fets. és la meua opinió.

 27. algu

  Un xicotet acliriment. Els consejals no cobren per anar als plenaris, van renunciar a rebre cap import economic per a col·laborar al estalvi de l’ajuntament.

 28. Jose Luis Oltra

  Sr. Quatretondi:
  De cap manera intente cap-girar la teva opiniò. Pero compendràs que vulga exposar el meu punt de vista. La formació en que estic, el PP, està en minoria en l’Ajuntament. Per tant és l´ equip de Govern el que té la responsabilitat de les decisions que s’han pres, sempre i quan estiguen d’acord. Concretament, i si no recorde mal, és esta legislatura tan sols en tres ocasión els nostres vots han sigut determinants. Així que tu mateix, però crec que poca responsabilitat. Ara bé, si tens interés et contaré gustos quins han sigut eixos casos, com hem votat i sobretot les raons que hem sopesat a l’hora de decidir.

 29. Jose Luis Oltra

  Des del PP acaben de proposar un pacte municipal de cara a construir un nou pressupost municipal per al 2011, de manera que es fera un pressupost municipal restrictiu minvant les despeses municipals. D´ esta manera, la responsabilitat del retalls que, per a nosaltres són necessaris, seria de tots el grups. Però la iniciativa ha sigut rebutjada. I tingues en compte que la situacíó econòmica actual de l’Ajuntament és alarmant: em falta saber una quantitat, però sense contar-la, l´ endeutament municipal bota de llarg de 300.000€. Y una cosa més, de la mateixa manera que el Director d´ esta revista, sóc partidari de que tota la informació municipal siga pública i coneguda. Per eixa raó ho estic contant.

 30. joan

  I em pareix bé que s’haja rebutjat sr Jose Luis. L’ajuntament no estaria en eixa situació si des de València no es discriminara a l’hora de repartir les subvencions i ajudes. El poble no te el perquè deixar de prestar serveis només pel fet que des de la generalitat no es donen les ajudes a ajuntaments que no són del PP.

 31. Tijeritas

  Aixó no són molts diners? En qué els han gastat? No sobrarà algun/a funcionari/a que arriba quasi sempre tard al treball, i ix abans de l’hora? O almenys si no sobra caldria reduir-li la paga en proporció al temps que ell/ella disminueix el seu treball. Continue pensant que 300.000 euros són molts euros. són 50 milions de pessetes, quasi quasi el que ha costat de fer el nou AJUNTAMENT. «Tijeritas, tijeritas » i emprar-les retallant el que no fa falta i optimitzant els recursos amb els quals contem.

 32. Jose Luis Oltra

  Si em permets, dos qüestions. Si des de València ens arriben menys diners dels que ens toquen per llei, ja ens vam oferir en un plenari per a acompanyar a les autoritats locals a denunciar-ho al jutjat, ara bé, hi ha altres municipis amb ajuntaments que no són del PP i que reben una quantitat d’inversions molt superiors a les nostres. Cada u que traga les seues pròpies conclusions.

  Vull aprofitar també per a demanar disculpes, ja que les dades d’endeudament que he proporcionat abans no eren del tot certes, ja que les quantitats reals d’endeudament de Quatretonda de l´ exercici 2010 passen de 670.000 euros i si tenim en compte, l’ endeudament acumulat d’anys anteriors, la quantitat arriba als 700.000 euros. Tot açò amb les dades provisionals que ens ha proporcionat l’ajuntament de Quatretonda.

 33. joan

  Tot el que tu vullgues. Però sabras (o deuries saber-ho), per exemple que quan es va sol·licitar les subvencions què en teoria eren per a esports, es va beneficiar a Llutxent, La pobla del Duc i Benigànim, entre altres, ,amb dites ajudes i no a Quatretonda, Com tu dius, cadascú que extraga les seves pròpies conclusions.

 34. joan

  I una altra cosa. Què «per llei», estiga tot correcte, no significa què no es discriminen unes poblacions respecte d’altres a l’hora de repartir (encara que siga «legal»). Com deia el senyor Blasco «No podran demostrar res..».

 35. Marieta

  Aixó si no eu conte mal son uns 115 millons de pesetes. ¡ Mare meua !. Ara que diuen que en Madrid deuen mes dines encara. Pos mira quant sacabe, que tanquen la paraeta y cada u que sapañe com puga.

 36. uno més

  Si els concejals no cobren dels plenaris em pareix una bona resposta per part de tots i una gran ajuda a la situació actual, però jo no ho he sentit de cap concejal, a no ser que eixe «algu» o siga. Pel que diu el sr Jose Luis Oltra, em sembla be que es preocupe per els gastos de l’ajuntament al cap i al fi es tasca dels que estan ahi dins de controlar eixos gastos, però li dire una cosa sr Jose Luis, a mi al menys em preocupa molt més que per exemple RTVV o siga Canal 9 dega quasi mil milions d’euros sent una televesió pública es a dir que la pagem entre tots i que aleshores dona angoixa vore els informatius que fan amb la gran manipulació que fan sobre les noticies o d’altres programes com ara DBT i que no sigen capaços de donar pluralitat al mitjà de comucació.
  O que per exemple que la Comunitat Valenciana sigam els més endeutats de tota Espanya gracies al govern que tenim açi a València i que açí a Quatretonda no ens arribat cap benefici d’eixe descontrol que han fet pot ser si ho preguntarem als veïns de Valèbcia de segur que molts d’ells estàn ben contents però, i els demes,¿ no som valencians? dit per la sra Rita per posar un exemple va dir que l’Amèrica scapp ens beneficiava a tots els valencians,que pasa que jo no ho soc?. ¿ Perquè no ho proposa també per anar a denunciar-ho sr Jose Luis?.Per tant si s’han gastat diners a l’ajuntament però han sigut per millorar al poble no em sembla tant mal i si no ha sigut així doncs que ho demostren.

 37. Anonimet

  Senyor Joan, et diuen que el poble deu quasi 700.000 euros i tu, te’n vas per peteneres????… sincerament, no ho entenc. Meu pots explicar????????

 38. joan

  Senyor anonimet, no me’n vaig per peteneres. Done motius pels quals l’ajuntament està endeutat. Altres ajuntaments estan menys endeutats perquè reben prou més diners des de la Generalitat. I una altra cosa et diré anonimet, tu de segur que preferiries que l’ajuntament no deguera ni un duro (el qual per a tu seria una gestió impecable) i que per a això tingueren que privar al poble de molts serveis. El que no ho entenc soc jo, sincerament.

 39. Anonimet

  Senyor Joan, dis-me, de quins serveis ens hauriem de privar? continue pensant que deixes la responta en l’aire, dona dades, números,…

 40. joan

  Jo no soc qui per dir en quins serveis s’han gastat els diners, ja que no soc del govern municipal. Si ho vols saber, ves i informa’t. Només et dic una cosa, si s’han gastat diners, és perquè s’han fet coses. Com ja t’he dit, si vols saber-ho, pregunta a qui tingues que preguntar, no a mi.

 41. Xarli

  Hola, Joan. Sempre que s´afirma algo, crec que sa de demostrar. Jo no puk dir cuasevol cosa i depues enviar a quin estic diguenliu a a que vaja a lanjuntament a per les proves de lo que acabe de dir. Aquí san donat unes cifres dendeudament escalofriants. I jo no note una milloria com tu dius tan gran de cuan lanjuntament no estava hasta el coll com ara. Els servicis son minims. Ara be, si tinguerem com en altres pobles centre de dia, casa de la joveentud, meje les 24 h, policia les 24 h, carrers sense clots……….si que valdria la pena lendeudament….pero cada any els gastos son mes grosos i els servicis publics basics els mateisos o pareguts.
  I la obsesio que tens denviarnos ara i ades a lanjuntameent…te tin que dir que en el mateis automatisme com que lanjuntament mos cobra els impostos, mos tindrien que dir en que sels gasten al detall. Jo no tin peruqe anar cada vegada a demanar una informació pa preguntar en quines coses es gasten els meus dines. per a que tot fora millor me tendrien que dir els que gobernen en que sels gasten al ser dines meus.Vamos crec que es de caixo.
  Salut, Joan i per favor no mos envies mes a lanjuntament. Cuan vullgues demostar algo, demostrao en datos, cifres, collita teua…pero no mos envies a lanjuntament a quye busquem mosatros les proves de coses que no em dit. Sempre parles…i a la hora de la veritat…mos envies a lanjuntamnet…..això es de xiste ! Antes, en epoques pasades mos enviaven a la CENS, i ara tu nos envies cada vega a lanjuntament…per favor…

 42. algu

  Senyor uno més no no soc consejal, pero un dia parlant amb un d’ells ho va dir. Per això ho he dit. Una altra cosa que no comprenc es l’us de Canal 9 com a exemple de tots els mals del mon, a mi personalment em preocupa el meu poble i la gestió que es fa en ell i si le generalitat no ens dona diners i ha que anar mes a reclamar-los.
  Una pregunteta per a Joan, quins servicis ens dona l’ajuntament que no ens donara abans cuan amb menys dines tambe els donava i ara que ens ha donat de nou per a endeutar al ajuntament d’aquesta manera?
  Ya eu se ja la culpa es de PP…….

 43. tertulia de bar

  l’ajuntament dona es mateixos servicis, però els dinaes que han entrat desde la diputació i la generalitat han sigut molt inferiors als darrers anys, acompanyat per la disminució en ingresos per per llicencies d’obra, etc..
  Es molt fàcil per part del PP fer demagògia en la situaciò actual, d’endeutament, quan es una tònica habitual en tots els ajuntaments avuí en dia, i voldria corregir a Joan, ja que el nostre encara és dels que menys endeutat està.
  Si el senyor jose luis vol ser alcalde creant por pel poble parlant d’esta manera, que s’aprepare per a quan siga ell, «arrieros somos i …..

 44. Benicadell

  A vore senyor Xarli, si vols saber en que s’han gastat o es gasten els diners sols tens que anar als plens que es fan tots el mesos i, sentir el que parlen i inclòs hi ha una part al final de precs i preguntes on pots preguntar el que et done la gana i, així els teus dubtes seríen resolts. En uns anys de crisi com la que estem patint en estos moments, on les tranferències de les administracions han sigut reduïdes considerablement sobretot la de la Generalitat Valenciana (deu a l’ajuntament segons tinc entés 140000euros) es poden fer les coses que es poden fer. No crec que s’ha vagen fet poques coses en els 2 anys que està l’actual alcalde: Asfaltat del camí Sant Martí, millorament dels carrers Crist de la Fe, Mare Deu del Carme i Sant Miquel, Escola Infantil, vestidors dell poliesportiu, millorament del camp de futbol, construcció d’un carrer per a jugar a raspall (menys mal que no es va fer allí el frontó), tubería d’impulssió, rehabilitació de l’Ajuntament que falta li feia, ara estan arreglant-se les piscines, s’ha arreglarà el sostre de les escoles velles que estan en mal estat…, a mí em pareix que no està gens malament l’actuació de l’Ajuntament actual. Clar que queden coses per fer i moltes, però els diners són els que són i gran culpa d’això son els teus correligionaris de València i, esperem que el PP NO PUGA GOVERNAR MÉS EN ESTE POBLE, PER QUE ALESHORES VORÍEM. SALUT I FORÇA…

 45. Xarli

  Senyor Benicadell, aisó que ha dit de correligionaris pues es producte de la seua fantasia. cuant als seus desitjos que el PP no torne a governar….això o te que dir el poble al més de maig. La voluntat hasta ara del poble per molta majoria es que siga el pp el que governe, pero despues pasa el que pasa. Jo no vaig als plenos a que me cobren els impostos. Tampoc tin que anar a per informació. Jo no e dit que no sa fet res. Clar que sa fet. pwro no para endeudarmos tan i tan. Jo lunic que dsige es que guañe el que poble vote. i cuan govrne que tinga trellat. No li desige a ningu que no torne. Repttixc : que torne o continue el que diga el poble. pero que mos donen informació sense tindrela que demanar, igual que no mos demanen permis pa pagar impostos. Desitar que casevol partit no torne siga la que siga la voluntat del pople, apunta intencions un poquet no se com…

 46. uno mes

  Sr algu si no enten el perquè parle de canal 9 i que no te res a vore ara mateix li ho explique, altra cosa es que no vullga reconéixer el despilfarro que ha fet en gastos inútils i que li ho torne a recordar que ho pagem entre tots incluit vosté mateix i que pasa de 9 milions d’euros. eixe gasto fa que la Generalitat no tinga prou diners per repartir-los als ajuntaments com el del nostre poble e inclús altres ajuntaments fins i tot giobernats pel seu partit, li pareix poc això. gobernar una comunitat no es fàcil i com sol pasar fan coses be i mal, però com es habitual al PP no volen reconéixer mai el que han fet mal però si les que han fet be que de segur alguna cosa hi ha.no es preocupe que ja estem habituats. Vol més exemples, perquè açí a la comunitat valenciana pasar la revisió al cotxe o siga ( L’ITV) és on mes cara està? pot ser siga perquè la generalitat no ingresa prou diners ni per a pagar els seus deutes? li recorde que els valencians degem passa de 18.000 milions d’euros!!! o siga els més endeutats de tota la nació. Clar que em preocupa que al poble es degen diners que per cert al costat del que acabe de exposar-li son (5 pessetes )es a dir no rés comparat amb la Generalitat i que damunt s’han gastat al poble i que per tant d’algo ens servirà,» digo yo » o es que a vosté no li pareix igual.
  Vol un altre exemple, no fa molts mesos tots sabem que el Papa va tornar a visitar Espanya concretament Santiago i Barcelona, entre les dos comunitats es gastaren al voltant de 5 milions d’euros ( incluit les retransmisions tel.levisives de dites autonomies, quan vingé a València fa uns anys només la retransmisió que feren a Canal 9 sobrepasà els 9 milions d’euros, li recorde que ho digeren eixs mateixos no jo, i la Generalitat s’en gastà dit per ellls més de 30 milions d’euros amb la visita, està digemne entonces que això no li preocupa? doncs a mi si perquè per eixes nefastes inversions no hi han diners per a altres coses.
  Per acabar li diré que lon que diu de que la culpa serà del PP ho diu visté jo no però deixem dirli una coseta si no late açí a València que goberna ell, qui la te entonces?

 47. tertulia de bar

  tot açò ho ha fet l’actual alcalde?, en la seua majoria absoluta?, estas segur que tots estos projectes son idees d’ell?, tu m’has demostrat que no coneixes a l’alcalde.
  De tot el que has dit només el camí de sant martí (acabar-lo) ha sigut idea d’ell, sense el consentiment del consell agrari i pagant-ho en el pressupost següent.

 48. joan

  Jo no envie ningu a ningun lloc. He dit que si vol saber-ho que s’informe. Com m’he informat jo.

 49. Davit

  Nomenament d’una GESTORA, JA!!!!. Per a este Ajuntament i tots els que estigen endeutats amb més de 1.000 €. Començant per Conselleries, Diputacions i Ajuntaments.
  Crec que no en quedaria ni un sense GESTORA
  Governe qui governe, cap polític vol perdre privilegis. I és més, de tots i cada un dels polítics, alcaldables i regidors, que han hagut, hi ha i puga haver en un futur en Quatretonda, per molt que diguen. Primerament defendran els seus interessos i després si tenen temps i obtenen algun benefici es preocuparan pels interessos comunitaris….. Per insignificant que siga el detall, penseu un poc i s’adonareu com tots els regidors haguts i per haver tenen interessos personals, i en el moment que ho han aconseguit s’han enretirat de la política activa. I tot aquell que no ha manifestat interes personal, l’han enretirar ben depresa…REFLEXIONEU
  UNA ABRAÇADA I SALUT PER A TOTS

 50. joan

  No hi ha pitjor entenedor què qui no vol entendre. Amb la resposta de «tertulia de bar» queda contestada la pregunta què em fas.

 51. Benicadell

  Sr Xarli, em reafirme en els meus dessitjos que el PP no torne a governar (no ací en Quatretonda soles, sinò al País Valencià i a l’estat espanyol), diguent això crec que no li faig mal a ningú (supong que els teus dessitjos seràn contraris als meus i no pasa rés) i diguent això les meues intencions apunten a PROGRESSISTA i NO CONSERVADOR i no a no se que… Lo del deute que t’ho conten be que crec que no ho tens clar (140000 euros deu la Generalitat a l’Ajuntament de Quatretonda). Correligionari vol dir que professa la mateixa opinió que un altre, per tant llegint el que vosté escriu no crec que siga de la meua fantasía l’adjetiu eixe. En democràcia 1 + 1 són 2, per tant si dos minories es sumen i superen a l’altra força ja hi ha majoría, per tant això és el que ha volgut el poble en els ultims anys. Trellat hi ha i, molt per cert. T’ho torne a dir, la informació es dona en els plens o vols que l’alcalde vaja a ta casa i t’ho done personalment, faltaría més.

 52. joan

  No digueu coses que no siguen veritat, que no és cert que tots els regidors que han hagut tingueren interessos creats,. I ho dic perquè ho se.. Cadascú és lliure d’expressar la seva opinió, però quan algú falta a la veritat, se li ha de dir.

 53. Benicadell

  Sr Davit espere que al capdavant de la «possible GESTORA» no et posen a vosté. Digam quins privilègis pot tindre un alcalde/regidor de Quatretonda, llegin-te pareix que sigues la veu de l’experiència. El que sí que està clar que tots els polítics no són igual encara que tú els claves a tots en el mateix sac.

 54. Benicadell

  Tertulia de bar, resulta que quan s’han fet totes estes obres l’alcalde és el que és i pareix que no t’agrade massa, pues a mí sí. Resulta que si es fa alguna cosa que no ens agrada massa la culpa per a l’alcalde però si s’ejecuten projectes les floretes a repartir, crec que estas molt enganyat. De totes formes pareix que tú sí que conegues a l’alcalde. ay mare.

 55. Benicadell

  Així és, Joan.

 56. Anonimet

  Molt bé, continueu així… enlloc de centrar-nos en els nostres problemes, parlem de trellats… clar, la culpa la té el PP de Valencia que no ens dona dines, NO NO, la culta la té el PSOE que governa Espanya i los brotes verdes de Zapatero (a qui algu li ha tirat rondup i els ha secat), per favor, no desvieu el tema., aci el Tema es el poble i tot i que porten les mateixes sigles, als pobles la politica no es igual que a les provincies i a Espanya… si vos pareix bé el que s’esta fent o mal, voteu en conciènica i punt…

 57. Benicadell

  A vore anonimet, trellats seràn per a tú. Tú tens un punt de vista i jo n’he tinc un altre i prou. Sols vegent el que comentes de brotes verdes i fent la gracieta del roundup…Tú pensaràs unes coses que et pareixen be o mal per al poble i jo unes altres i per supost que votaré en conciència, fins ahí podríem aplegar. Tot això no vol dir que no m’interessen els problemes del poble, t’ho has tret tú de la mànega. I per cert hi han moltes coses a millorar, per supost, però les coses per a mí no estàn fent-se tan malament com alguns voleu donar a entendre.

 58. tertulia de bar

  benicadell, jo no tire la culpa de res a ningú ni flors tampoc, però t’he dit el que hi ha, t’agrade o no.

 59. uno més

  Sr o Sra Anonimet,pareix ser que tampoc li agrada que es diguen les veritats a la fi ho diuen els articles de premsa i no jo. I una altra cosa pareix mentira que no entenga que cada comunitat s’autofinancia per ella mateix,sinò per a què estàn els governs autonòmics?, si vosté treballa i no cobra no pot fer les coses que li interesen o tinga planificades perquè eixes coses valen diners i aleshores si no en te que fem? doncs el mateix pasa als ajuntaments. Per cert li refresque la memoria per si no en te,gracies al govern d’Espanya i al seu cap el «secall» segons vosté de ZP( per cert pareix que li estiga insultant,be estem acostumbrats a això també) açí a Quatretonda han estat més de 20 persones ojo més de 20 treballant per a l’ Ajuntament que fins i tot vosté podría ser i dic podría ser una o un d’eixes persones es a dir gracies al plan ZP. ¿ Que pasa que això tampoc ho volem reconéixer o que? i ara digam gracies a Camps quantes persones hi han ho han agut treballant al poble? el que per a vosté segons diu son trellats per a mi i supose que a més gent son preocupacions, sinò hi han diners no hi han garrofes o es que no s’entera.

 60. Matilde

  Sr. Benicadell, el paper és molt sufrit, i la pantalla també ho es, per aixo voste «copia i pega» d´un foro a un altre TOT lo que s´ha fet a Quatretonda, pues li dire una cosa, el camí de Sant Martí s´asfalta any si, any no, lo del millorament dels carrers Crist de la Fe,Mare Deu del Carme i Sant Miquel, havera segut un millorament si foren peatonals, en l´Escola Infantil estan posant un «parxe» necessitem una Escoleta digna com els pobles dels voltatns, no aules reformades que al final son «un quiero i no puedo» , igual que el sostre de les escoles velles.
  Voste parla com si haveren fet unes obres faraoniques i l´únic que s´ha fet es posar parxes,..

  A vorer si al final la culpa de que a Quatretonda no es faja res la tenen els de canal 9 o la te Rita, perque en 3 legislatures s´han fet coses si, però poques, qualsevol poble, qualsevol té més servicis que el nostre, i va i la culpa es de la generalitat, a lo millor es que «mos tenen mania»,..

 61. Marieta

  Que por.¿ Asó son amenaces?. No magra ni vullc pensar que guañe qui guañe les eleccions, la oposicio prepare «vendetes».

 62. rafa

  Jose Luis, apart de deutes l´Ajuntament te previst tindrer algún ingrés de projectes, subvencions, etc d´anys anteriors ??? Supose que si hi ha tans deutes, al menys alguna part, serà de coses que es feren perquè estaria pervist cobrar alguna subvenció, etc ???
  Es aixi ???
  Perque si es així, també serà deberes que es per culpa de La Diputació ???, La Conselleria ??? que es retrasa tant amb el pagament ??? Tots els dies ixen noticies a la prensa del retard en els pagaments per part dels ents públics locals, autòmics, d´empreses públiques, etc
  Ens pot dir, apart de dir el deute, aquestes qüestions ???
  Gracies

 63. uno mes

  Seguim sense baixar del carro com es habitual en algunes persones. Tos els ajuntaments governat pel partit que siga,fan els seus projectes de millora del poble i els envien a diferents entitats públiques del govern valencià, si eixos projectes els aproven a València,entonces ens envien els diners per poder fer-los realitat, a lo millor es que ho pagen ells de les seues butxaques?. Vull dir què la major part dels diners que es gasta un ajuntament venen subvencionats per part del govern valencia`,per i para això pagem les nostres taxes i impostos,tant costa de entendre?
  però clar si el govern valencià s’ha gastat quasi tots eixos diners en València » capital» amb les seues obres faraòniques i demés,( d’ahí el exemple de Canal 9 que torne a repetir la pagem emtre tots o altres esdeveniments), la pregunta és: ¿ que ens queda als pobles? no hi han euros perquè sel’s han gastat.
  Hi ha un textt de l’any 1537 o siga ja en fa un bon grapat,per cert es troba a la Biblioteca del » vaticà» i ja ens diu textualment i traduït del llatí clar,» BIENAVENTURADOS LOS SANTOS INOCENTES PUES DE ELLOS TAMBIEN NOS ALIMENTAMOS».
  Per tant no ens preocupem que la culpa de es del govern valencia com diu la Sra o Srta Matilde.. La culpa és del CHA,CHA,CHA, (no te jode).

 64. Ai mare que pasiència

  El Tema, per a mi, no es Canal 9, Zapatero, etc… per a mi el tema és el poble i emplenar l’enquesta, per a algú que ens vol escoltar, estem perdent el temps en coses que aci no és el lloc de tratar…

  Posats a dir coses sense sentit, a vore si sabeu qui va dir açò:

  «El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado.»

 65. Un listillo

  «El presupuesto debe equilibrarse, el Tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar, en lugar de vivir a costa del Estado.»

  Esta sentencia con 2.065 años de antigüedad, intentaba que ROMA no fuera a la catástrofe, ya en su tiempo y antes de que se inventara la ECONOMÍA como ciencia, naturalmente inexacta y de que se inventara EL ESTADO DEL BIENESTAR por los socialistas actuales.¿Porque lo decía Cicerón?.Pues sencillamente,porque la Autocracia y la Servidumbre dependían de un populacho romano que no trabajaba y se dedicaba a holgar, para que el Triunvirato de Cesar, Pompeyo y Craso controlando la cabeza del Imperio, camparan por sus respetos.

  Se opuso públicamente a la alianza de César, Pompeyo y Craso (conocida como Primer Triunvirato), lo que le valió que éstos apoyaran la investidura de su antiguo rival, Publio Clodio, como tribuno de la plebe para conseguir exiliarle (58 a. C.) Tras un año emigrado en Macedonia, Pompeyo le perdonó y pudo regresar.

  En el año 51 a. C. aceptó el cargo de procónsul de la provincia romana de Cilicia, regresando a Roma en el 50 a. C. Apoyó a Pompeyo contra César en la guerra civil, al parecer porque le creía más cercano a las ideas republicanas. Sin embargo, al vencer César finalmente en el 48 a. C., Cicerón comprendió que era inútil toda oposición, y César le perdonó, quizá debido a su gran prestigio como escritor y pensador o quizá porque César gustaba de mostrar su magnificencia perdonando a sus enemigos señalados.

  Comprendiendo su delicada situación, Cicerón declinó toda actividad política y se dedicó a escribir. Soportó a duras penas la política cesariana, ya que era un republicano convencido; sin embargo, al ser asesinado César el 44 a. C., volvió a la política y se opuso con todas sus fuerzas al discípulo del dictador, Marco Antonio, escribiendo contra él sus famosas Filípicas e incluso brindando su apoyo al hijo adoptivo de César, Cayo Julio César Octaviano (Octavio Augusto), quien finalmente lo engañaría aliándose con Antonio e incluyéndole en las listas de proscritos. Consiguió huir de Roma, pero los caza recompensas consiguieron dar con él y lo asesinaron (43 a. C.), cortándole las manos y la cabeza, trofeos que fueron expuestos en el foro después de que Fulvia, la esposa de Marco Antonio, atravesara la lengua de Cicerón con un alfiler para el pelo.

 66. uno més

  Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?
  O tempora, o mores! ¡Oh tiempos, oh costumbres!
  Consciente de que era cuestión de tiempo que le detuvieran, Catilina optó por marcharse a Etruria y encabezar desde allí a los insurrectos; en la capital quedaron numerosos cómplices del rebelde, a los que encomendó llevar a cabo el levantamiento en la ciudad. El 9 de noviembre Cicerón publicó una nueva Catilinaria y declaró que no tomarían represalias contra los sediciosos que se entregaran en el acto. Ese mismo día los senadores aprobaron el «senatus consultum de república defendenda», decreto adoptado en los tiempos de crisis que autorizaba a los líderes del Estado a reclutar tropas, combatir, contar con los recursos necesarios, y convertirse en la máxima autoridad civil y militar.
  La crisis se acentuó cuando Sulpicio y Catón acusaron a Licinio Murena – cónsul electo para 62 a. C. – de comprar votos. Era inviable cancelar el resultado de las elecciones y llevar a cabo otras nuevas, por lo que Cicerón decidió actuar como letrado de Murena – Pro Murena – durante el proceso, en el que ironizó acerca del inflexible estoicismo de Catón en situaciones extremas: Si todas las faltas son iguales, todo delito es un crimen; estrangular a un padre no es más que ser culpable de la muerte de una gallina…
  Los conspiradores aprovecharon el proceso para comenzar el reclutamiento de hombres. Contactaron con los alóbroges con la promesa de concederles beneficios fiscales si iniciaban una revuelta en la Galia Narbonense, pero estos decidieron alertar a los senadores. Cicerón les ordenó que solicitaran a los traidores una copia escrita con las reformas a las que se comprometían, a lo que éstos accedieron. Con estas pruebas tan evidentes el cónsul denunció públicamente a los cinco conspiradores, entre los que se encontraba el ex-cónsul y pretor Léntulo Sura.

 67. Mariet

  Mira per aon hasta mos anseñarem historia y tot. ¿ No cregueu que ya esta be? cada u, pensa lo que pensa y te les idees que te, y per molt que digueu no aneu a convenser a ningu. Yo crec que el dia de les eleccions el poble parlará y triará lo que voldrá.

 68. Ai mare que pasiència

  el que jo dia… aci tot el món se’n va per les rames… enlloc d’emplenar l’enquesta… i despres ens queixarem com fem sempre…

 69. uno més

  Sra Marieta li asegure que per mi no es tracta de convencer a ningú ja que cadascú pot opinar el que pensa,això es lliure i estic totalment d’acord. Del que es tracta és de què accepten els fets i la realitat dura i cruda per la cual cosa no pareixen aceptar-ho,era d’esperar…..
  I si, en algo estic d’acord, paciència i no poca.

 70. Jose Luis Oltra

  Lo primer que tinc que dir és que considere que resulta immoral que la Generalitat ens dega 140.000 €. Ara bé, eixa quantitat ja està descomptada dels números que jo he publicat.
  En segon és que la quantitat que el nostre Ajuntament ha rebut en subvencions (PPOS, ….) dels diferents estaments del Govern autonòmic durant l’exercici 2010, ascendeix a un total de 304.745,35 €. I també he descomptat este deute.
  Els 700.000€ és una quantitat calculada després de descomptar tots els projectes que tenim subvencionats i que no s´ han pagat perquè no ens han arribat els diners de la subvenció, o siga, es tracta de la deuda real de l’Ajuntament. Si li sumen el que es deu però que no s’ ha pagat per estar pendent de cobro de les subvencions, les coses es disparen. No se si he contestat, però si vols saber alguna dada més, estaré encantat d´ intentar contestar-te.

  Y a «tertulia de bar» m’agradaria dir-li que no està en la meua intenció, la d’ atemorir a ningú, tan sols em limite a publicar unes dades que al meu parer, són interessants per als nostres veïns. Crec que la veritat, o la certesa de les coses, mai deu fer-nos por, si al contrari, el que ens deu espantar, és l’omissió d’allò que si és cert. El mateix Director d’aquesta revista defenia en este fòrum la màxima claredat, sobretot en el que a comptes es referix, com a arma per a lluita contra la corrupció. I jo pense de la mateixa manera.
  En quan a ser alcalde, no t’ amoïnes que això ho decidiran les urnes. Però si els veïns així ho decideixen, hauré de predicar amb l’exemple i complir allò que s’ ha promès, en el referent a disminució d’impostos, contenció de les despeses, etc.

 71. uno més

  Una pregunta per al Sr Director de QD. ¿ perquè hi han comentaris escrits a posteriori segons la data i ixen publicats davant d’altres que s’han escrit abans? no vull pensar………….
  Moltes gràcies.

 72. rafa

  Gracies per la resposta.
  Aixó era exactament el que volia saber. És a dir que el deute es 700.000 + 140.000 (que ens arribarà de ajudes) + 304.745,35 €. (subvencions dels diferents estaments del Govern autonòmic) ???? Es així ???
  I “tertulia de bar” que no s´atemorixca . Hi ha que coneixer la realitat. Sols son 280 e per barba (2500 ciutadans, si paguem tots perque hi ha que reb i no paga ….

 73. Pepe

  Senyor uno més : En ve molt de grat contestar la seva pregunta alhora interessant i d´interés general.
  Si es fixa vosté, cadascun dels comentaris té » un botonet » on diu «responder» de tal forma que si un comentarista vol comentar eixe comentari en concret, pica el «responder» i automàticament el comentari apareix immediatament sota aquell, de forma que no apareix al final de tots els comentaris sinó justament baix del comentari al qual vols contestar.
  Si escriu normalment sense prémer el botonet de » Responder » a un conentari concret, el comentari apareixerà al final de tots. De tal forma, al cap de dies o mesos es pot contestar un comentari i estar per davant d´un altre molt més recent. Fixe´s i vorà com és així.
  Espere senyor «uno més» haver contestat a la seva pregunta. Gràcies a vosté per la seua participació i interés. De tota manera, vosté, jo, tots…podem pensar el que vulguen.
  Aprofite per saludar-lo ben cordialment.

  pepe romero-nieva

 74. uno més

  Moltes gràcies senyor director de QD, aclarit el cas només em queda dirli que amb gent com vosté dona gust parlar. Ojalà sempre fora així.
  Salutacions per a tots.

 75. Jose Luis Oltra

  Rafa:
  No tens el quadret per a poder contestar-te, així que et conteste en este lloc. Estàs en lo cert, els tirs var per eixe costat.

 76. uno més

  Sempre s’ha dit què l’humor negre és per als intel.ligents. Altra cosa és saber on hi ha què fer-lo servir.
  Algú s’ha preguntat què pot ser buscaba una altra resposta?

 77. Benicadell

  Una pregunta per a tots, algú sap els caps de llista dels tres partits polítics que és presenten a l’Alcaldía de Quatretonda??? M’han comentat que repeteixen els tres??? Algú sap si això és cert??? Es simple curiositat.

 78. rafa

  Senyor enju4t, director de QD, a l´ultim escrit que vaig fer en el blog de l´enquesta del PP no hi ha posibilitat de contestar-me perque no apareix el quadret de «Responder». Supose i espere que siga un error. Li agrairia ho solventara o hem donara una explicació. Gracies

 79. rafa

  Gracies per la resposta. Em resultava extrany que no em contestara.

 80. Pepe

  Bon dia, senyor Rafa ! Si vol que li diga la veritat, no sé el motiu…el que si li assegure és que no hi ha cap intencionalitat. Li ho puc assegurar. Salutacions i gràcies per les seues visites i comentaris. Perdone si he tardat en contestar-li. Com comprendrà, és impossible contestar d´immediat. Ahir la redacció va tancar unes hores abans degut a una festa. Salutacions.

 81. Un Quatretondi

  PARXE = XAPUZA

 82. Un Quatretondi

  Una pregunta que no ve al tema,és veritat que enguany les festes de bous son en Juliol?

 83. Jose Luis Oltra

  En lo que a mi em toca, jo si. Sempre que no pase res greu.

 84. Jose Luis Oltra

  Si, és cert. S’ han endarrerit un cap de setmana perquè l’ últim diumenge del mes de Juny es la processó del Corpus. Així que l’entrada serà l’ 1 de Juliol.

 85. uno més

  Si que hem tardat en donat-se conte del quadret, o per altra banda es que volem donar una altra cara als lectors. 5 dies sense llegir QD en sembla molts dies sr rafa, no li pareix?

 86. Marieta

  ¿No emplees un to un poquet pujaet? Yo crec que si esta revista es de un señor que escriu, mos eu dixa llegir y mos dixa escriure y comentar lo que vullguem, pos moltes gracies. No es per res, pero demanes esplicacions com si pagares algo y crec que no pagues res (al menos yo no pague).

 87. uno més

  Sra Marieta si s’ha donat conte li estava contestant al sr rafa i no al sr director de QD.

 88. Marieta

  Sr Uno mes, yo ha picat be en «responder» al comentari de rafa, pero es veu que segons els misteris de esta cosa de la informatica, el comentari sa posat bais del seu. Aspere havero aclarit.

 89. Pepe

  Ja està clar ! El sistema informàtic només deixava «anidar» ( contestar) al mateix comentari 5 vegades. Ara ho he ampliat al màxim : 10. Crec que serà suficient. Salutacions !

 90. uno més

  Sra Marieta que els tirs no van per ahí, jo no tinc rés en contra de ningú i menys en la revista QD i el seu director sinó més be tot el contrari. Supose que el sr rafa si sap per on van.

 91. JO

  = que tu dius aixó de valencia, =ment es fa de del govern central a Valencia. Està igual de mal fet! o ja no és el mateix?

  En la politica són els mateixos gossos però en diferent collar… no ens equivoquem… tots van a pel mateix!
  Als pobles s’ha de mirar la persona si ho fa bé o no i deixar la politica de costat. El que passa que a aquest poble aixó és inviable per aixó no es pot parlar de res, hi ha persones que no et parlen si no eres del mateix partit… etc… és una mica desastre aquest poble!

 92. rafa

  gracies

 93. uno més

  sr Jose Luis,quan diu què sempre que no pase res greu a que es referix? a que tornen a guanyar les eleccions i no pugen governar com ara?

 94. Jose Luis Oltra

  No, si no es pot governar, doncs no es governa, l´ oposició també existeix (igual que Terol). Però si tens un compromís per a una legislatura has de complir-lo, per supost. Vull dir si hi-ha un motiu de causa major que m’ impossibilite per a ser candidat com podria ser que el partit pense que no sóc l´ adequat.

ARA MATEIX

Users: 2 cercadors

CONTACTA AMB NOSALTRES

unaveudequatretonda@gmail.com

ISSN QD/CODI DE BARRES

QuatretondaDigital és un lloc lliure per a gent lliure.

LA CAPELLA RESTAURADA

IN MEMORIAM VICTIMES DEL COVID-19 A QUATRETONDA

VIDEOCARATULA QD

AL MEU POBLE

HISTÒRIC DE PUBLICACIONS

OPINIONS I PARERS

 • Cargando...

QUARTONDINA PRIMAVERA

LAS CINCO CARTAS

CLIKA SI T’INTERESSA

GUIRIGALL.POEMES.

ROSELLES QUARTONDINES

Share This

Comparteix-ho

Dis-ho als teus amics