ELS NOSTRES NOMS:EL BOSCARRÓ.PART 2.

Els nostres noms: EL BOSCARRÓ (part II)

BUIXCARRÓ

Cal dir d’entrada que no era certa l’afirmació que féiem sobre la inexistència de la veu Buixcarró en el Diccionari Normatiu Valencià (DNV), o no ho era del tot, ja que si bé ens fixem en la dita captura vorem com l’entrada Buscarró no només s’acompanya de la seua transcripció fonètica, és a dir, [buskaró], sinó que també apareix la transcripció corresponent a Buixcarró, representada en [bujʃkaró], ambdues veus registrades en sengles àudios que podem escoltar només premem el símbol de l’altaveu.

Així diríem que l’ens normatiu valencià, tot i no presentar l’entrada Buixcarró, d’alguna manera reconeix la dualitat de noms, Buscarró/Buixcarró, per a un mateix topònim, més encara, podem interpretar que Buixcarró no seria altra cosa que una variant (com també podrien ser-ho Buxcarró, Buigcarró o Biscarró) de buscarró, d’on l’ètim seria el mateix, és a dir, bosc, (formació o conjunt vegetal sense especificar: de pins, carrasques…), que en la seua forma de diminutiu (sufix antic –arro) significaria bosquet (bosquecillo en castellà). Interpretació apuntada per Abel Soler en el seu treball sobre la història de Barxeta.

Tot i això altres autors albiren per a Buixcarró altres camins, així destacaríem Coromines que ja apuntava a una arrel preromana, és a dir, emparentada amb l’eusquera ‘Biskar(ra)’ i els actuals ‘Biscarrons’ del Pirineu aragonés, amb el significat de lloma, punt culminant. Al respecte el mateix autor declarava haver sentit, per al nostre cas, la pronúncia ‘Bixcarró’, cosa que podem confirmar per haver-ho escoltat nosaltres també, això sí, a un pastor de Pinet. Fóra com fóra, i ni que siga emocionalment, eixa arrel “Karr” de l’eusquera (o iberobasca), amb el significat de pedra, terreny rocós o punt culminant, sembla combregar millor amb la nostra mirada grandívola sobre una serralada tan senyera. Una altra cosa fóra demostrar-ho documentalment, sent que avui aquesta teoria de l’iberobasquisme, que busca l’origen i l’etimologia de tants topònims a través de l’eusquera, és bastant controvertida.

Altrament, i pel que fa a la forma gràfica, bé podem dir que Buixcarró presenta una llarga tradició escrita o documental, i literària, si cap, paral.lela a Buscarró, de fet és la que utilitzaren ja autors coneguts com Espinalt (1786), Cavanilles (1792) o Madoz (1849). Un topònim que també trobem ben a prop d’ací, a Bocairent mateixa, on s’enlaira un Buixcarró a les serres entre aquesta vila i Banyeres, el qual dóna nom a la partida i finca anomenada Buixcarró (Banyeres), avui convertida en fundació dedicada a l’estudi i cura del medi ambient. Precisament d’aquesta finca es conserva un document o plànol de 1886 escrit Buixcarró.

Més a prop nostre en el temps i en el lloc és la variant ‘Buxcarró’ citada per Carlos Sarthou (1921), o pel quartondí Jesús Alonso (1957): “Buixcarró –acaso Buxcarró-”, així com en un singular document local de 1925 sobre la separació de Vicente Salvador Alberola (l’Abogat), de la societat anomenada ‘Buxcarró’, de la qual n’era soci des de la seua constitució (document publicat per la BQ en el treball de David Alberola sobre el referit personatge).

No l’hem trobat en canvi com a cognom específicament, sí citat sota el format ‘Biscarrón’ en un document de Jaume I de 1248, on segons Bernat Mira (El origen de la toponímia valenciana) apareix una donació a “G. Biscarrón” a l’alqueria d’Ador. Igualment el cap d’una partida carlista anomenat ‘Biscarró’ (1875). Noms aquestos dos només relacionats amb el nostre Buixcarró si atenem a la discutida teoria de l’iberobasquisme apuntada més amunt.

benavent

Continuarà. Part final: Conclusions i proposta.

1 comentario

  1. Pepe

    Les versions i les fonts variades i per a tots els gustos.Espere amb deler la llicó final.Treball digne d’una tesi universitària, molt lluny d’aquelles d’alguns polítics de diferents colors.

INCARDINATS

AVUÍ

QuatretondaDigital és un lloc lliure per a gent lliure.

ARA MATEIX

Users: 2 cercadors

CONTACTA AMB NOSALTRES

unaveudequatretonda@gmail.com

LA CAPELLA RESTAURADA

IN MEMORIAM VICTIMES DEL COVID-19 A QUATRETONDA

VIDEOCARATULA QD

AL MEU POBLE

HISTÒRIC DE PUBLICACIONS

QUARTONDINA PRIMAVERA

LAS CINCO CARTAS

CLIKA SI T’INTERESSA

GUIRIGALL.POEMES.

ROSELLES QUARTONDINES