ESPANYA NACIÓ DE NACIONS? 

ESPANYA NACIÓ DE NACIONS? 

ESPANYA NACIÓ DE NACIONS? 

Fa pocs dies que el terme nació, la polèmica sobre la plurinacionalitat, ha estat sobre el “canto” de la notícia, cosa de la qual, i amb el permís del director, diré la meua, és a dir, que a la pregunta de si “és Espanya un país plurinacional”, evidentment que sí, i això és el que normalment trobem a la majoria de països o estats nacionals. El cas contrari, el dels estats uninacionals són més escassos, i es podria posar per exemple real, o almenys els més aproximat possible, el de la veïna Portugal. 

Ara bé, si em preguntàreu si Espanya és una nació, igualment diria que sí, no debades el terme nació té molts matisos segons quin siga el context o els elements que s’hi vullguen destacar, de manera que les nostres respostes en cap cas són contradictòries, a no ser que identifiquem (o confonem), automàticament, el terme “nació” amb el d’ “estat”, que és el que fem sovint i de manera bastant generalitzada, quan un estat seria la forma d’organitzar políticament i legalment un territori, incloga aquest una única o diverses realitats nacionals. 

Per posar un exemple potser paradigmàtic del que parlem citaríem Alemanya, l’estat nacional o nació alemanya, realitat plurinacional també, que en un moment determinat de la seua història contemporània, i per decisió política, quedava dividida en dos estats independents, l’Alemanya Democràtica i la Federal, és a dir, dos estats i en conseqüència dos nacions també, si com hem dit pensem que una nació només existeix si està constituïda en estat. Però evidentment aquella nova organització política i legal no canviava de la nit al matí els alemanys d’un costat i altre de la frontera (mur), ja que continuaven sent el mateix poble o nació. 

Perquè també ens dona el diccionari un significat cultural o historicista del terme nació pel qual un poble que bàsicament s’identifica amb un determinat territori, que té una història comuna i una llengua pròpia, sent que conforma una entitat “nacional”, com siga el cas del País Valencià, la qual cosa no implica que conforme un estat, és a dir, una organització política independent, ni que necessàriament contradiga la definició d’Espanya com a nació, independentment del que una persona o grup social puga sentir o aspirar al respecte. 

Dos accepcions del terme nació que poden conviure; fet diferent fora que la voluntat dels pobles, els fets polítics, les lleis, els pactes o inclús les tan temudes guerres decidisquen una altra cosa. 

benavent 

INCARDINATS

AVUÍ

QuatretondaDigital és un lloc lliure per a gent lliure.

ARA MATEIX

Users: 2 cercadors

CONTACTA AMB NOSALTRES

unaveudequatretonda@gmail.com

LA CAPELLA RESTAURADA

IN MEMORIAM VICTIMES DEL COVID-19 A QUATRETONDA

VIDEOCARATULA QD

AL MEU POBLE

HISTÒRIC DE PUBLICACIONS

QUARTONDINA PRIMAVERA

LAS CINCO CARTAS

CLIKA SI T’INTERESSA

GUIRIGALL.POEMES.

ROSELLES QUARTONDINES