A SANT PERE DEMANE…

A SANT PERE DEMANE

 De bon matí, entre dos clarors,
havíem eixit de casa.
El Sol ens enviava les primeres llums;
l’astre rei es veia eixir pel Llevant
i el seu missatge estava clar:
un dia més ens demostrava
que era l’amo del cel.

****
El tio Salvauret Alberola
―mon pare―
em digué:
«xiquet, hui serà fortet,
un d’eixos que
ni davall la figuera de Torrella
deixarem de suar».

****
S’acostava Sant Pere.
Sis dies faltaven perquè Maragato,
―el bou més gran que una màquina de tren―
correguera pels carrers del poble.

****
«Pare, m’ha dit el meu amic Vicent
que son pare li ha dit que diuen,
els que diuen que del temps saben,
que fa tanta calor
perquè l’oratge al món està canviant;
que abans, en temps antic,
açò no passava».

****
Acabe de veure al televisor
que l’home del temps diu
que el dilluns tindrem
una gran “Ola de Calor”.

****
A Sant Pere demane
que els dies de bous el vent bufe com cal
i que amb trellat l’envie,
no sé si de Llevant,
però no mai de Ponent. Eh?

****
També vull que sàpies amic
que la gent del meu poble
no té gens de culpa
de què a la tele diguen seguit,
sense parar,
que a espai, espai,
s’acosta el Canvi Climàtic.

****
Pescador Simon:
no tens les claus del Cel?
Xe fes-me cas...!
                           Salva
                              Juny, 2023

INCARDINATS

AVUÍ

QuatretondaDigital és un lloc lliure per a gent lliure.

ARA MATEIX

Users: 2 cercadors

CONTACTA AMB NOSALTRES

unaveudequatretonda@gmail.com

LA CAPELLA RESTAURADA

IN MEMORIAM VICTIMES DEL COVID-19 A QUATRETONDA

VIDEOCARATULA QD

AL MEU POBLE

HISTÒRIC DE PUBLICACIONS

QUARTONDINA PRIMAVERA

LAS CINCO CARTAS

CLIKA SI T’INTERESSA

GUIRIGALL.POEMES.

ROSELLES QUARTONDINES